Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈneɪ.zəl/

Tính từ sửa

nasal /ˈneɪ.zəl/

 1. (Thuộc) Mũi.
  a nasal sound — âm mũi
  to suffer from nasal cartarh — bị viêm chảy mũi

Danh từ sửa

nasal /ˈneɪ.zəl/

 1. Âm mũi.

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực nasal
/na.zal/
nasaux
/na.zɔ/
Giống cái nasale
/na.zal/
nasales
/na.zal/

nasal /na.zal/

 1. (Thuộc) Mũi.
  Fosses nasales — (giải phẫu) hố mũi
  Consonne nasale — (ngôn ngữ học) phụ âm mũi

Tham khảo sửa