Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
no̰ʔj˨˩ ta̰ːʔj˨˩no̰j˨˨ ta̰ːj˨˨noj˨˩˨ taːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
noj˨˨ taːj˨˨no̰j˨˨ ta̰ːj˨˨

Tính từ sửa

nội tại

  1. bên trong sự vật.
    Nguyên nhân nội tại.

Dịch sửa

Tham khảo sửa