Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nə̤wŋ˨˩ ɗo̰ʔ˨˩nəwŋ˧˧ ɗo̰˨˨nəwŋ˨˩ ɗo˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nəwŋ˧˧ ɗo˨˨nəwŋ˧˧ ɗo̰˨˨

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

nồng độ

  1. (Hóa học) tỷ số lượng chất hòa tan chia cho lượng của dung dịch.

Dịch sửa

Tham khảo sửa