Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nɨək˧˥ ha̤ːŋ˨˩nɨə̰k˩˧ haːŋ˧˧nɨək˧˥ haːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nɨək˩˩ haːŋ˧˧nɨə̰k˩˧ haːŋ˧˧

Danh từ sửa

nước hàng

  1. Thứ nước có đường, màu nâu, để pha vào thịt kho cho thơm và đẹp.

Dịch sửa

Tham khảo sửa