Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nawŋ˧˥ tïŋ˧˥na̰wŋ˩˧ tḭ̈n˩˧nawŋ˧˥ tɨn˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nawŋ˩˩ tïŋ˩˩na̰wŋ˩˧ tḭ̈ŋ˩˧

Xem thêmSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi