Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nawŋ˧˥ zuət˨˩na̰wŋ˩˧ ʐuək˨˨nawŋ˧˥ ɹuək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nawŋ˩˩ ɹuət˨˨na̰wŋ˩˧ ɹuət˨˨

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa