Tiếng Hà LanSửa đổi

Tính từSửa đổi

Cách biến
cấp không biến biến bộ phận
mooi mooie moois
so sánh mooier mooiere mooiers
cao nhất mooist mooiste

mooi (dạng biến mooie, cấp so sánh mooier, cấp cao nhất mooist)

  1. đẹp
  2. (thời tiết) dễ chịu