Tiếng Hà Lan sửa

Tính từ sửa

Cấp Không biến Biến Bộ phận
mooi mooie moois
So sánh hơn mooier mooiere mooiers
So sánh nhất mooist mooiste

mooi (so sánh hơn mooie, so sánh nhất mooier)

  1. đẹp
  2. (thời tiết) dễ chịu