Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

mollusc

  1. (Động vật học) Động vật thân mềm.

Tham khảoSửa đổi