Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /mæɡ.ˈnæ.nə.məs/
  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

magnanimous /mæɡ.ˈnæ.nə.məs/

  1. Hào hiệp, cao thượng.

Tham khảo sửa