Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

macrosporangium (số nhiều macrosporangia)

  1. (Thực vật học) Túi bào tử cái, túi đại bào tử.

Tham khảoSửa đổi