Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
maː˧˧ kwḭ˧˩˧maː˧˥ kwi˧˩˨maː˧˧ wi˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
maː˧˥ kwi˧˩maː˧˥˧ kwḭʔ˧˩

Danh từ

sửa

ma quỷ

  1. Maquỷ (nói khái quát).
    Chuyện ma quỷ.
    Mưu ma chước quỷ.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa