Tiếng Việt

sửa

Từ nguyên

sửa

Từ ghép giữa mụn +‎ nhọt.

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mṵʔn˨˩ ɲɔ̰ʔt˨˩mṵŋ˨˨ ɲɔ̰k˨˨muŋ˨˩˨ ɲɔk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mun˨˨ ɲɔt˨˨mṵn˨˨ ɲɔ̰t˨˨

Danh từ

sửa

mụn nhọt

  1. Mụnnhọt (nói khái quát).
    Người nổi đầy mụn nhọt.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa
  • Mụn nhọt, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam