Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mə̤m˨˩ məwŋ˧˥məm˧˧ mə̰wŋ˩˧məm˨˩ məwŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
məm˧˧ məwŋ˩˩məm˧˧ mə̰wŋ˩˧

Xem thêm

sửa
  1. Mầm mống chủ nghĩa tư bản.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa