Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
məp˧˥ maj˧˥mə̰p˩˧ ma̰j˩˧məp˧˥ maj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
məp˩˩ maj˩˩mə̰p˩˧ ma̰j˩˧

Động từ sửa

mấp máy

  1. Cử động sẽ và liên tiếp.
    Chim mới nở mấp máy mỏ đòi ăn.

Dịch sửa

Tham khảo sửa