Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /mɛd.sin/

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
médecine
/mɛd.sin/
médecines
/mɛd.sin/

médecine gc /mɛd.sin/

 1. Y học, y khoa.
  Médecine sociale — y học xã hội
  Médecine sportive — y học thể dục
  Médecine légale — pháp y
  Docteur en médecine — bác sĩ y khoa
 2. Nghề y, nghề thuốc.
  médecine vétérinaire — thú y

Tham khảo sửa