Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
maj˧˥ za̰ʔt˨˩ma̰j˩˧ ja̰k˨˨maj˧˥ jak˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
maj˩˩ ɟat˨˨maj˩˩ ɟa̰t˨˨ma̰j˩˧ ɟa̰t˨˨

Danh từ sửa

máy giặt

  1. Máy dùng để giặt quần áo bằng điện.
    Từ hôm gia đình có máy giặt bà ấy cũng đỡ mệt.

Tham khảo sửa