Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lïŋ˧˧ ɗaːn˧˧lïn˧˥ ɗaːŋ˧˥lɨn˧˧ ɗaːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lïŋ˧˥ ɗaːn˧˥lïŋ˧˥˧ ɗaːn˧˥˧

Danh từ sửa

linh đan

  1. Thuốc viênhiệu nghiệm.
  2. (Nghĩa rộng) Thuốc có hiệu nghiệm nói chung.

Dịch sửa

Tham khảo sửa