Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Động từSửa đổi

lading

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của lade.

Chia động từSửa đổi

Danh từSửa đổi

lading /ˈleɪ.diɳ/

  1. Sự chất hàng (lên tàu).
  2. Hàng hoá (chở trong tàu).

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi