Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lo̰ʔ˨˩ tʰiən˧˧lo̰˨˨ tʰiəŋ˧˥lo˨˩˨ tʰiəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lo˨˨ tʰiən˧˥lo̰˨˨ tʰiən˧˥lo̰˨˨ tʰiən˧˥˧

Định nghĩa

sửa

lộ thiên

  1. ngoài giữa trời, không có gì che.
    Mỏ than lộ thiên.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa