Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lɔ̰ʔn˨˩ ŋiʔiə˧˥lɔ̰ŋ˨˨ ŋiə˧˩˨lɔŋ˨˩˨ ŋiə˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lɔn˨˨ ŋḭə˩˧lɔ̰n˨˨ ŋiə˧˩lɔ̰n˨˨ ŋḭə˨˨

Định nghĩa

sửa

lọn nghĩa

  1. Có nghĩa đầy đủ, trọn vẹn.
    Câu đặt chưa lọn nghĩa.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa