Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
leʔe˧˥ ho̰ʔj˨˩le˧˩˨ ho̰j˨˨le˨˩˦ hoj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lḛ˩˧ hoj˨˨le˧˩ ho̰j˨˨lḛ˨˨ ho̰j˨˨

Danh từ sửa

lễ hội

  1. là một dịp nhiều người tập trung ở một chỗ nào đó để vui chơi và ăn uống no nê


Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)