Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
liw˧˧ ʨwiə̤n˨˩lɨw˧˥ tʂwiəŋ˧˧lɨw˧˧ tʂwiəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lɨw˧˥ tʂwiən˧˧lɨw˧˥˧ tʂwiən˧˧

Động từ sửa

lưu truyền

  1. Truyền lại về sau.

Dịch sửa

Tham khảo sửa