Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤wŋ˨˩ za̰ːʔ˨˩lawŋ˧˧ ja̰ː˨˨lawŋ˨˩ jaː˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lawŋ˧˧ ɟaː˨˨lawŋ˧˧ ɟa̰ː˨˨

Xem thêmSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi