Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ koloid--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

koloido

  1. Hệ keo.