Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kïŋ˧˧ sə̰ːʔ˨˩kïn˧˥ ʂə̰ː˨˨kɨn˧˧ ʂəː˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kïŋ˧˥ ʂəː˨˨kïŋ˧˥ ʂə̰ː˨˨kïŋ˧˥˧ ʂə̰ː˨˨

Tính từ sửa

kinh sợ

  1. Sợ hãi lắm.

Dịch sửa

Tham khảo sửa