Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kïŋ˧˧ haʔaj˧˥kïn˧˥ haːj˧˩˨kɨn˧˧ haːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kïŋ˧˥ ha̰ːj˩˧kïŋ˧˥ haːj˧˩kïŋ˧˥˧ ha̰ːj˨˨

Động từ sửa

kinh hãi

  1. Kinh sợ hãi hùng.
    Giật mình kinh hãi.
    Nghe thôi kinh hãi xiết đâu, Đàn bà thế ấy, thấy âu một người! (Truyện Kiều)
  2. Như kinh sợ

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa