Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
haʔaj˧˥ hṳŋ˨˩haːj˧˩˨ huŋ˧˧haːj˨˩˦ huŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ha̰ːj˩˧ huŋ˧˧haːj˧˩ huŋ˧˧ha̰ːj˨˨ huŋ˧˧

Tính từ sửa

hãi hùng

  1. Đáng sợ.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)