Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xum˧˧ xum˧˧kʰum˧˥ kʰum˧˥kʰum˧˧ kʰum˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xum˧˥ xum˧˥xum˧˥˧ xum˧˥˧

Định nghĩa

sửa

khum khum

  1. Hơi khum.
    Mui thuyền khum khum.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa