Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xe̤w˨˩kʰew˧˧kʰew˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xew˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

khều

  1. Như kều.
    Khều ổi.

Tham khảo sửa