Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥ tʰə̰ː˧˩˧kʰɔ̰˩˧ tʰəː˧˩˨kʰɔ˧˥ tʰəː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩ tʰəː˧˩xɔ̰˩˧ tʰə̰ːʔ˧˩

Động từ

sửa

khó thở

  1. Ngb. Không thể chịu đựng được dễ dàng.
    Cuộc sống dưới chế độ phát-xít thực là khó thở.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa