Tiếng HungarySửa đổi

Động từSửa đổi

kap

  1. Nhận lấy, thu được, lấy vào.