Tiếng ViệtSửa đổi

Động từSửa đổi

kể lại

  1. nói lại một cái gì đó, thường được dùng để nói lại một chuyện gì đó.

DịchSửa đổi