Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

jumpedst

  1. Nhảy.