Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /i.ʁɛ.zɔ.ne/

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực irraisonné
/i.ʁɛ.zɔ.ne/
irraisonnés
/i.ʁɛ.zɔ.ne/
Giống cái irraisonnée
/i.ʁɛ.zɔ.ne/
irraisonnés
/i.ʁɛ.zɔ.ne/

irraisonné /i.ʁɛ.zɔ.ne/

  1. Không suy xét.

Tham khảo sửa