Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ïŋ˧˧ïn˧˥ɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ïŋ˧˥ïŋ˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Phó từ

sửa

inh

  1. Vang ầm.
    Gắt inh.
    Khóc inh.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa