Tiếng Hà LanSửa đổi

Danh từSửa đổi

ijzer gt (mạo từ het, không đếm được, không có giảm nhẹ)

  1. sắt: nguyên tố hoá học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Fe và số hiệu nguyên tử bằng 26

Từ dẫn xuấtSửa đổi