Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

ice cube

  1. Xem nước đá