Xem thêm: Hond, hönd, hǫnd, Hond.

Tiếng Afrikaans sửa

 
Wikipedia tiếng Afrikaans có bài viết về:
 
'n hond (một con chó).

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Hà Lan hond.

Cách phát âm sửa

  • IPA(ghi chú): /ɦɔnt/
  • (tập tin)

Danh từ sửa

hond (số nhiều honde, từ giảm nhẹ hondjie)

  1. Con chó.

Tiếng Hà Lan sửa

Dạng bình thường
Số ít hond
Số nhiều honden
Dạng giảm nhẹ
Số ít hondje
Số nhiều hondjes

Danh từ sửa

hond  (số nhiều honden, giảm nhẹ hondje gt)

  1. Con chó.

Tục ngữ sửa

Als twee honden vechten om een been, loopt een derde ermee heen. – Nếu hai con chó đánh nhau vì một cái xương, thì con thứ ba ra đi với nó. Nếu người ta cãi nhau về cái gì đó, thì không ai sẽ có nó.

Từ dẫn xuất sửa

hondenleven, hondenweer, hondenbaan, hondenhok, rashond, straathond

Từ liên hệ sửa

reu, teef, puppy