Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hiə̤n˨˩ hə̰ʔw˨˩hiəŋ˧˧ hə̰w˨˨hiəŋ˨˩ həw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hiən˧˧ həw˨˨hiən˧˧ hə̰w˨˨

Tính từSửa đổi

hiền hậu

  1. Xem hiền
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)