Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Động từSửa đổi

hacking

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của hack.

Chia động từSửa đổi

Tính từSửa đổi

hacking /ˈhæ.kiɳ/

  1. Khan (ho).
    a hacking cough — chứng ho khan

Tham khảoSửa đổi