Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hə̰ːʔp˨˩ lɛʔɛ˧˥hə̰ːp˨˨˧˩˨həːp˨˩˨˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
həːp˨˨ lɛ̰˩˧hə̰ːp˨˨˧˩hə̰ːp˨˨ lɛ̰˨˨

Tính từSửa đổi

hợp lẽ

  1. Xem lý lẽ