Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ho̰ʔj˨˩ tʰwa̰ːʔj˨˩ho̰j˨˨ tʰwa̰ːj˨˨hoj˨˩˨ tʰwaːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hoj˨˨ tʰwaːj˨˨ho̰j˨˨ tʰwa̰ːj˨˨

Động từ

sửa

hội thoại

  1. Nói chuyện với nhau.
    Hội thoại bằng tiếng Trung Hoa.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa