Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hə̤wŋ˨˩ hə̤wŋ˨˩həwŋ˧˧ həwŋ˧˧həwŋ˨˩ həwŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
həwŋ˧˧ həwŋ˧˧

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

hồng hồng

  1. Hơi hồng.
    Hồng hồng má phấn duyên vì cậy (Hồ Xuân Hương)

Dịch sửa

Tham khảo sửa