Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ha̰ːʔ˨˩ twə̤n˨˩ha̰ː˨˨ twəŋ˧˧haː˨˩˨ twəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haː˨˨ twən˧˧ha̰ː˨˨ twən˧˧

Danh từ

sửa
  1. Mười ngày cuối cùng của một tháng.