Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaːw˧˧ foj˧˥jaːw˧˥ fo̰j˩˧jaːw˧˧ foj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːw˧˥ foj˩˩ɟaːw˧˥˧ fo̰j˩˧

Động từSửa đổi

giao phối

  1. Xem giao cấu