Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zəːj˧˥ tʰwiət˧˥jə̰ːj˩˧ tʰwiə̰k˩˧jəːj˧˥ tʰwiək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟəːj˩˩ tʰwiət˩˩ɟə̰ːj˩˧ tʰwiə̰t˩˧

Định nghĩa

sửa

giới thuyết

  1. Định nghĩa từ khoa học (cũ).

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa