Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣɛn˧˧ tḭʔ˨˩ɣɛŋ˧˥ tḭ˨˨ɣɛŋ˧˧ ti˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣɛn˧˥ ti˨˨ɣɛn˧˥ tḭ˨˨ɣɛn˧˥˧ tḭ˨˨

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa