Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣəp˧˥ ɣaːp˧˥ɣə̰p˩˧ ɣa̰ːp˩˧ɣəp˧˥ ɣaːp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣəp˩˩ ɣaːp˩˩ɣə̰p˩˧ ɣa̰ːp˩˧

Tính từ

sửa

gấp gáp

  1. Cần kíp, gấp nói chung.
    Công việc gấp gáp.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa