Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣa̰ʔjk˨˩ ɓɔ̰˧˩˧ɣa̰t˨˨ ɓɔ˧˩˨ɣat˨˩˨ ɓɔ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣajk˨˨ ɓɔ˧˩ɣa̰jk˨˨ ɓɔ˧˩ɣa̰jk˨˨ ɓɔ̰ʔ˧˩

Động từ

sửa

gạch bỏ

  1. một hành động gạch những thứ viết sai đi


Dịch

sửa
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)