Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣɨə̰ʔŋ˨˩ ɣa̰ːʔw˨˩ɣɨə̰ŋ˨˨ ɣa̰ːw˨˨ɣɨəŋ˨˩˨ ɣaːw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣɨəŋ˨˨ ɣaːw˨˨ɣɨə̰ŋ˨˨ ɣa̰ːw˨˨

Định nghĩa

sửa

gượng gạo

  1. Gượng nói chung.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa